เงื่อนไขการรับประกันการ์ดจอแบรนด์ PALiT

ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท แอด อิน บิซิเนส จำกัด ได้ยุติการนำเข้าและจัดจำหน่าย สินค้าการ์ดจอ Palit นับแต่ปี 2019 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าที่ได้ซื้อสินค้าจากทางบริษัท แอด อิน บิซิเนส จำกัด ไปนั้น ทางเราจะยังคงรับผิดชอบตามระยะเวลาการรับประกันคงเหลือ ตามเดิม โดยมีเงื่อนไขในการรับประกันตามมาตรฐานตามปกติธุรกิจ ดังข้อมูลด้านล่างดังต่อไปนี้

เมื่อเกิดความผิดปกติ หรือไม่สามารถใช้งานได้ตามที่คู่มือระบุไว้ ลูกค้าสามารถนำสินค้าเข้ามาเคลมกับบริษัทฯ เพื่อให้ทางเราตรวจเช็คสภาพ อย่างไรก็ดี หากการ์ดจอของท่าน ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือมีการใช้งานที่ผิดเงื่อนไขจากการใช้งานปกติ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเคลมสินค้าดังกล่าว

สำหรับการเช็คการ์ดจอของท่านเบื้องต้น สามารถดูได้จากเงื่อนไขด้านล่างต่อไปนี้

ประกัน

  1. ชิปเซ็ทอยู่ในสภาพปกติ ไม่มีร่องรอยความเสียหาย
  2. ชิปหน่วยความจำ หรือแรมอยู่ในสภาพปกติ ไม่มีร่องรอยความเสียหาย
  3. แผงวงจร PCB ไม่มีคราบออกไซด์
  4. สติ๊กเกอร์ที่ระบุหมายเลขซีเรียลนัมเบอร์ (Serial Number) ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์มองเห็นได้ชัดเจนครบทั้งหมด
  5. แผงวงจร PCB อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยสึกกร่อน
  6. ตัวการ์ดต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยการซ่อม หรือดัดแปลงแก้ไขใดๆ บนตัวสินค้า
  7. ชิ้นส่วนคอมโพเนนท์บนการ์ดจออยู่ในสภาพปกติ ไม่มีร่องรอยความเสียหายผิดไปจากสภาพเดิม
  8. แผงวงจร PCB ไม่มีรอยไหม้
  9. แผงวงจร PCB ไม่มีร่องรอยแตกหัก
  10. หน้าสัมผัส (PCI-Express 16X) ไม่มีรอยไหม้ หรือรอยแตกหัก

ระยะเวลาการรับประกันได้ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน/วอยด์รับประกันที่ติดอยู่กับสินค้า/จากซีเรียลนัมเบอร์ (serial number) ที่ตัวสินค้า, การรับประกันสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตด้วยรูปแบบการใช้งานตามปกติ ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด 

*กล่องที่ลูกค้าส่งมาเคลม จะไม่ได้รับกลับคืนหลังการเคลม เนื่องจากทางเมืองนอกจะทำการสลับกล่อง เพื่อไม่ให้เป็นที่สับสนในกระบวนการผ่านกรมศุลกากร

**ระยะเวลาการเคลมสินค้า โดยประมาณอยู่ที่ 30 วัน อย่างไรก็ตาม อาจมีปัจจัยในเรื่องอะไหล่ หรือปัจจัยอื่นที่ทำให้การส่งออก และนำเข้าล่าช้าออกไปได้ ทางบริษัท ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

***เนื่องจากสินค้าบางรุ่น ได้ตกรุ่น และไม่มีอะไหล่สำรองในการทดแทน เพื่อซ่อมแซมให้กลับมาทำงานได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทดแทนคืนเป็นเงิน ตามมูลค่าการหักค่าเสื่อมตามที่บริษัทเป็นผู้กำหนด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท แอด อิน บิซิเนส จำกัด

1496/10 ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์  02-713-2261 ต่อ 200 หรือ 205

Back to Top