ในปี พ.ศ. 2563 นี้ หลายธุรกิจต้องประสบกับปัญหาจากหลาย ๆ ปัจจัย โดยเฉพาะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลต่อกระทบเป็นวงกว้างในหลาย ๆ ธุรกิจ ซึ่งบริษัท แอด อิน บิซิเนส จำกัด ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้เช่นกัน แต่ในฐานะผู้แทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์และสินค้าไอทีจากแบรนด์ดังมากมาย บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาที่ควรก้าวต่อไปข้างหน้า เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ทันต่อยุคสมัยและเทคโนโลยี โดยเฉพาะกับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล 

 

    บริษัทฯ จึงได้จัดทำโครงการบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทคู่ค้าอย่าง บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมบริจาคเครื่องพิมพ์จำนวน 7 เครื่อง และ บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จำกัด ร่วมบริจาคเครื่องพิมพ์จำนวน 5 เครื่อง สำหรับใช้งาน ให้กับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ทั้งหมดจำนวน 12 โรงเรียน ดังนี้

 

    1. โรงเรียนบ้านนเรศ จังหวัดสุพรรณบุรี บริจาคชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด

    2. โรงเรียนบ้านศรีพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริจาคชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 ชุด

        และเครื่องพิมพ์ จากบริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จำนวน  1 เครื่อง

    3. โรงเรียนธาราคีรี จังหวัดเพชรบูรณ์ บริจาคชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 ชุด 

        และเครื่องพิมพ์ จากบริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จำนวน  1 เครื่อง

    4. โรงเรียนบ้านหนองหมู จังหวัดสระแก้ว บริจาคชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด 

        และเครื่องพิมพ์ จากบริษัท ลีก้า บิสสิเนส จำนวน 1 เครื่อง

    5. โรงเรียนบ้านดาน จังหวัดศรีสะเกษ บริจาคชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุด

        และเครื่องพิมพ์ จากบริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จำนวน  1 เครื่อง 

    6. โรงเรียนบ้านดงมัน จังหวัดมหาสารคาม บริจาคชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 ชุด

        และเครื่องพิมพ์ จากบริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จำนวน  1 เครื่อง

    7. โรงเรียนบ้านโนนม่วง จังหวัดมหาสารคาม บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง 

        และเครื่องพิมพ์ จากบริษัท ลีก้า บิสสิเนส จำนวน 1 เครื่อง

    8. โรงเรียนบ้านก้างปลา จังหวัดเลย บริจาคชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 ชุด 

        และเครื่องพิมพ์ จากบริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จำนวน  1 เครื่อง

    9. วัดศรีสุมังคล์ จังหวัดบึงกาฬ บริจาคชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด

    10. โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ จังหวัดสระแก้ว บริจาคชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 ชุด 

        วัดเขาสามสิบ จังหวัดสระแก้ว บริจาคชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด

        และเครื่องพิมพ์ จากบริษัท ลีก้า บิสสิเนส จำนวน 1 เครื่อง

    11. โรงเรียนนาฝายวิทยา จังหวัดขอนแก่น บริจาคชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด 

        และเครื่องพิมพ์ จากบริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จำนวน  1 เครื่อง

    12. โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง จังหวัดศรีสะเกษ บริจาคชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด

 

    ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหาร นำโดยคุณ จันทรา สุธนะเสรีพร กรรมการผู้จัดการบริษัท ได้มีโอกาสเดินทางไปส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาด้วยตัวเอง และได้ร่วมพูดคุยกับทีมครูผู้สอน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่คุณครูและนักเรียน

 

    ทางคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท แอด อิน บิซิเนส จำกัด ขอขอบคุณทุกการต้อนรับที่แสนอบอุ่น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ที่มอบให้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของอาจารย์และนักเรียนทุกคน หากมีสิ่งใดที่ทางบริษัทฯ สามารถให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนได้ ทางบริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือตามกำลังความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาหรือมอบสิ่งของที่เป็นประโยชน์เพื่ออำนวยด้านการศึกษาต่อไป