ช้อปดีมีคืน มาตราการกระตุ้นการใช้จ่ายสำหรับบุคคลที่เสียภาษีเงินได้ ด้วยการนำค่าซื้อสินค้าและบริการมาช่วยลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนการใช้จ่ายจริงรวมกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน ซึ่งผู้เสียภาษีแต่ละคนจะได้รับสิทธิ์การลดหย่อนภาษีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ใช้ซื้อสินค้าและบริการ และคิดอัตราภาษีคืนตามระดับเงินสุทธิในแต่ละปี

 

    สำหรับลูกค้า แอด อิน บิซิเนส ที่ซื้อสินค้าและบริการจากเรา ไม่ว่าจะเป็น โน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ไอทีอื่น ๆ รู้หรือไม่? ว่าคุณก็สามารถใช้สิทธิ์ ช้อปดีมีคืน ได้เช่นกัน โดยคุณลูกค้าที่ต้องการนำรายการสินค้าและบริการที่ซื้อไปลดหย่อนภาษี จำเป็นจะต้องแจ้งขอเอกสารหรือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบสำหรับนำไปลดหย่อนภาษีด้วยทุกครั้ง 

 

    โดยอัตราการลดหย่อนภาษีจะมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในการซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งจะได้รับสิทธิ์คืนภาษีสูงสุดหากช้อปเต็มจำนวนเงิน 30,000 บาท และนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับรายได้เฉลี่ยอีกด้วย สำหรับผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยแต่ละเดือนไม่เกิน 25,833.33 หรือเงินได้สุทธิ(หักค่าลดหย่อน) ทั้งปีไม่เกิน 150,000 บาท จะไม่ได้รับสิทธิ์คืนภาษีจากมาตรการช้อปดีมีคืน เพราะกลุ่มนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว สำหรับวิธีคำนวณจะคำนวนจากเงินได้สุทธิต่อปี อัตราภาษีที่ผู้เสียภาษีแต่ละคนต้องจ่าย พบว่าผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ละกลุ่มจะมีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุดดังนี้

  

 

เงื่อนไขโครงการ

   - ซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนฯ

   - ลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง รวมแล้วไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน

   - ประชาชนที่ใช้สิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือโครงการคนละครึ่ง ไม่สามารถใช้สิทธิได้

 

กลุ่มเป้าหมาย

   - ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

   - กลุ่มผู้ประกอบการประเภทผู้ค้าสินค้าและบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

   - ผู้ประกอบการขายหนังสือและสินค้า OTOP

 

 สินค้าที่ร่วมโครงการช้อปดีมีคืน

   - สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนฯ อย่างเช่น บริษัท แอด อิน บิซิเนส จำกัด

   - สินค้า OTOP

   - หนังสือทั้งแบบเล่ม และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

 

สินค้าที่ไม่ร่วมโครงการช้อปดีมีคืน

   - สุรา, เบียร์ และไวน์

   - ยาสูบ

   - ค่าน้ำมัน และก๊าซ

   - ค่าหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร

   - ค่าหนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

   - รถยนต์, มอเตอร์ไซค์ และเรือ

   - ค่าบริการจัดนำเที่ยว

   - ค่าที่พักโรงแรม

 

ระยะเวลาดำเนินการ

   - ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค.-31 ธ.ค.63

   - สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563

 

********************************

 

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่นนี้ ติดต่อเราได้ที่

 

Inbox : https://goo.gl/9wo8oL
Hotline : 063-819-7299
โทร : 02-713-2261 #100
Line@ : @addinonline
E-mail : ecommerce@addin.co.th
Website : www.addin.co.th